News & Articles

10 Stats ที่ควรมีใน HUD

10 Stats ที่ควรมีใน HUD

1.VPIP ใช้เพื่อเช็คว่าคู่ต่อสู้เข้ามามีส่วนร่วมในพอทบ่อยแค่ไหน

2.PFR ใช้เพื่อเช็คว่าคู่ต่อสู้เรสพรีฟลอปบ่อยแค่ไหน

3.3-bet ใช้เพื่อเช็คว่าคู่ต่อสู้ 3-bet พรีฟลอปบ่อยแค่ไหน

4.WTSD ใช้เพื่อเช็คว่าคู่ต่อสู้ไปถึงโชว์ดาวน์บ่อยแค่ไหน

5.WSD ใช้เพื่อเช็คว่าคู่ต่อสู้ชนะตอนโชว์ดาวน์บ่อยแค่ไหน

6.WWSF ใช้เพื่อเช็คว่าคู่ต่อสู้ชนะตรงฟลอบบ่อยแค่ไหน

7.Fold to 3-bet after raising ใช้เพื่อเช็คว่าคู่ต่อสู้หมอบให้ 3-bet บ่อยแค่ไหน

8.Preflop squeeze ใช้เพื่อเช็คว่าคู่ต่อสู้สควีซบ่อยแค่ไหน

9.Flop c-bet ใช้เพื่อเช็คว่าคู่ต่อสู้ยิง c-bet บ่อยแค่ไหน

10.Fold to flop c-bet ใช้เพื่อเช็คว่าคู่ต่อสู้หมอบให้ c-bet ตรงฟลอบง่ายแค่ไหน